Semak Kelayakan Pinjaman

PENDAPATAN PENOLAKAN
Bulan
yang
terkini
Jumlah
Pendapatan
Gaji
Asas
(Basic)
Pendapatan
Tetap
(Elaun)
Claims Pendapatan
Tidak Tetap
(OT)
Jumlah
Penolakan
Pinjaman
Dalam
Slip Gaji
Pendahuluan
(Advance)
Penolakan
Bersih
1
2
3
4
5
6
* Tandakan
sama seperti diatas.
Gaji Asas
Terkini:
Elaun Tetap:

Purata OT:
3 bln:
6 bln:
Purata Penolakan:
3 bln:
6 bln:

Umur:
Max Tenure:
Harga Hartanah:

KOMITMEN SEMASA:
Rumah:
Kereta:
PTPTN:
ASB:
Personal Loan:
Lain-lain:
Baki Kredit Kad:
Total Komitmen:

Bank
Pakej
DSR
(%)
NDI OT
(%)
Bulan
OT
Rate
(%)
Kelayakan
Bulanan
Kelayakan
Pinjaman
Kelayakan
Buffer 10%
General 60% 700 50% 6 200
Maybank 100%
SJKP
60% 700 70% 3 4.6%
Maybank 95% 70% 700 70% 6 3.95%
Coop Bank <RM2K : 60%
<RM3K : 70%
<RM5K : 80%
>RM5K : 85%
800 70% 6 4.5%
Muamalat <RM3K : 60%
>RM3K : 70%
1000 50% 3 <RM300K:4.3%
>RM300K:4.6%
Muamalat SJKP 65% 1000 50% 3 5.0%-5.2%